Přednášky léčitele

Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost. Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro kolektiv lidí zabývající se danou problematikou, nezávazně objednat, vyplněním formuláře níže. PARAPSYCHOLOGIE 1.PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE. 2.PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI. MYSTIKA ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY. FYTOTERAPIE LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.  …

Read More

Základy křesťanské mystiky

  Tato přednáška je o věčné otázce lidstva, zda existuje Bůh a Ďábel. Současně si přiblížíme kůry nebeské a jednotlivé dělení těchto kůrů a bytostí v nich žijících.     Ukázka:   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za…

Read More

Léčivé houby a bylinky kolem nás

  Jedná se o populárně naučnou přednášku o bylinkách a houbách, které rostou kolem nás. V této přednášce se dozvíte o možném využití jednotlivých bylinek a hub v domácnosti. Také si povíme o jejich vlastnostech a využití v lidovém léčitelství.     Ukázka:   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou…

Read More

Parapsychologie a vědecké výzkumy současnosti

  Je to přednáška, ve které posluchač pochopí náhled parapsychologie na současné vědecké výzkumy a prolínání parapsychologie a vědeckého výzkumu.   Ukázka :   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za vámi přijedu do vašeho města nebo vesnice…

Read More

Parapsychologie, základy a historie

  Populárně naučná přednáška o vzniku parapsychologie a její podstaty. Seznámíme se s hlavními českými a světovými představiteli. Vysvětlíme si základní téze parapsychologie, hypnózu, sugesci, autosugesci.   Ukázka:       Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za…

Read More

Mimozemské rasy

Čím dál tím více lidí se domnívá, že nejsme ve vesmíru sami a že nám naše vlády a kosmické agentury tají kontakty s mimozemskými civilizacemi. Mnozí lidé tvrdí, že jsou ve spojení s tou, či onou mimozemskou entitou a dokonce, že jsou unášeni na jejich kosmické lodě, kde na nich mimozemšťané dělají…

Read More

Nibiru

Poprvé jsem se o této planetě a její hrozbě pro lidstvo dozvěděl počátkem devadesátých let minulého tisíciletí, od mého amerického přítele Bobyho Hrocha, který dokázal hodiny hovořit o Nibiru a obyvatelích zvaných Ananukové. Mnohé mě zaujalo a donutilo přemýšlet, zda se vše zakládá na racionálních základech a poznání. Poprvé jsem…

Read More

Svatý Vojtěch

Hodně jsem přemýšlel, jak vám přiblížit život další z velkých osobností českého národa. Člověk se kterým vás chci seznámit je bytost, která významným způsobem ovlivnila hned několik národů. Český, Polský, Německý, Maďarský, ale i další národy, které k němu také vzhlíží. Svatý Vojtěch je národním patronem Čechů a Poláků. V Polsku ho znají…

Read More

Mistr Jan Hus

Je jedním z velkých synů českého národa. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic v chudé poddanské rodině. Učil se číst, psát, počítat a základy latiny, morální pravidla, náboženská pravidla, evangelia o Ježíšově dětství, a to vše se pravděpodobně naučil na farní škole v Prachaticích. Přibližně v 16 letech odešel…

Read More

Jan Žižka z Trocnova

NEPORAZITELNÝ VOJEVŮDCE Další člověk z dějin velkého českého národa, kterému zvláště nyní bychom měli naslouchati a o něm film natočený sledovati, i se svými dítky, a vštěpovat jim češství, hrdost a krásu českého jazyka. Bylo by záhodno také navštíviti, jeho rodiště u malebného jihočeského městečka, Borovan Trocnov. Vzpomenouti také na mistra…

Read More