Máme důvod k obavám?

Generál KGB Boris Ratnikov o psychotronických zbraních PSI působení může probíhat pomocí těchto technických prostředků: televize, rádio, hudbou, určitými rytmy a pulzy, prostřednictvím PSI-pole jednoho člověka nebo skupiny. Dále můžeme působit na všechny ostatní bytosti i ovlivňováním pomocí mozku jednotlivce, který zcela vědomě ovládá techniky, které byly vyvinuty již v minulosti…

Read More

Křesťanství

BIBLE Tato kniha knih a náboženství z ní vyplývající, nás doprovází celým životem. Již krátce po narození, někteří z nás byli pokřtěni knězem a stali se členy velké rodiny křesťanů. Co se skrývá v této knize tak zásadního, že je jednou z nejpřekládanějších knih na světě? A co tak závažného obsahuje, že ve jménu této…

Read More