Anorexie a bulimie

Američtí vědci objevili genetické příčiny vzniku poruch příjmu potravy, především anorexie a bulimie. Příslušný výzkum je uveden v časopise PloS One.

Vědci provedli rozbor genomů 93 lidí, z nichž u každého byla předtím objevena porucha příjmu potravy. Vědci našli 431 genů, spojených s touto skupinou syndromů.

Vznikly dvě skupiny: první z nich odpovídala za kontrolu chuti a spotřebu a trávení jídla a druhá byla spojena s imunitním systémem.

Vědci došli k závěru, že potenciální narušení příjmu potravy v 50 až 80 procentech závisí na genetických faktorech. Vědci zdůrazňují, že získané výsledky korespondují se známými projevy poruch příjmu potravy, neobvyklými dietami nebo nadměrnou fyzickou zátěží.

 

Anorexie

Anorexie spočívá v naprostém odporu pacienta k jídlu. Dělá se mu špatně nebo se neustále cítí nehladový. Situace může vést až k podvýživě a k dalším problémům spjatým s hladověním. Anorektici často ani nepoznají, že potřebují přijmout potravu. Je zajímavé nahlédnout do společenských vrstev odkud nemocní anorexií pochází. Často se jedná o členy velice movitých rodin, nebo střední společenské třídy.

Je také potřeba rozlišovat příčiny vzniku a projevu této nemoci

 • Psychické příčiny
 • Tělesné příčiny
 • Společenské příčiny

Do psychických příčin řadím:

 • nevyřešené spory v dospívání
 • identifikaci ženské a mužské role nebo sexuality.
 • špatnou situací v rodině. (rozvody, společenská úroveň)

 

Do tělesných příčin řadím:

 • tělesné postižení
 • nespokojenost se svým tělesným vzhledem

 

Do psychických příčin řadím:

 • tlak společnosti na jedince od jeho mládí
 • tlak rodičů
 • tlak okolí

 

Pacienti postiženi anorexií, často manipulují s lidmi ze svého blízkého okolí. Sem patří např. lhaní o příjmu potravy a často se snaží podvádět při vážení své hmotnosti.

 

Bulimie

S touto nemocí jsem se několikrát setkal u lidí, do kterých bych to v životě neřekl. A byl jsem překvapen, jak se nemocný touto nemocí chovají, jednají a jak dokáží nemoc skrývat i před nejbližšími lidmi. Bulimie, je nemoc, kdy postižení touto nemocí mají opakovaně nutkání měnící se ve stavy žravosti. Plně nad sebou ztrácejí kontrolu s příjmem potravy. Po pozření obrovského množství potravy, sami vyvolávají zvracení, bezprostředně po dojedení posledního sousta. Co mě však děsí, že touto nemocí již často trpí děti mladší deseti let.

Doporučuji všem rodičům nepřehlížet u dětí problém s přijímáním potravy a doporučuji v dnešní době více komunikovat s dětmi. Díky pracovnímu vypětí dochází k brzkému narušení vztahů dětí a rodičů. Bohužel rodiče místo toho, aby si našli pravidelný čas na sebe a děti, raději volí způsob nekomunikace a uplácení dětí penězi. Toto je většinou začátek konce rodiny. Hlavně problematické je to u dětí, které se upnou na různé party a stávají se dětmi ulice.