Pelyněk účinným lékem proti rakovině prsu

PELYNĚK ÚČINNÝM LÉKEM PROTI RAKOVINĚ PRSU   Podle studií, které byly zveřejněny v čísle  Life Sciences, artemesinin, derivát pelyňku rostliny používané v čínské medicíně, zabije 98% buněk rakoviny prsu za méně, než 16 hodin.  Bylina sama o sobě způsobila snížení o 28% rakovinné buňky prsu, ale když se zkombinovala se železem tak…

Read More

Máme důvod k obavám?

Generál KGB Boris Ratnikov o psychotronických zbraních PSI působení může probíhat pomocí těchto technických prostředků: televize, rádio, hudbou, určitými rytmy a pulzy, prostřednictvím PSI-pole jednoho člověka nebo skupiny. Dále můžeme působit na všechny ostatní bytosti i ovlivňováním pomocí mozku jednotlivce, který zcela vědomě ovládá techniky, které byly vyvinuty již v minulosti…

Read More

Křesťanství

BIBLE Tato kniha knih a náboženství z ní vyplývající, nás doprovází celým životem. Již krátce po narození, někteří z nás byli pokřtěni knězem a stali se členy velké rodiny křesťanů. Co se skrývá v této knize tak zásadního, že je jednou z nejpřekládanějších knih na světě? A co tak závažného obsahuje, že ve jménu této…

Read More

Přednášky léčitele

Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost. Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro kolektiv lidí zabývající se danou problematikou, nezávazně objednat, vyplněním formuláře níže. PARAPSYCHOLOGIE 1.PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE. 2.PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI. MYSTIKA ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY. FYTOTERAPIE LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.  …

Read More

Základy křesťanské mystiky

  Tato přednáška je o věčné otázce lidstva, zda existuje Bůh a Ďábel. Současně si přiblížíme kůry nebeské a jednotlivé dělení těchto kůrů a bytostí v nich žijících.     Ukázka:   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za…

Read More

Léčivé houby a bylinky kolem nás

  Jedná se o populárně naučnou přednášku o bylinkách a houbách, které rostou kolem nás. V této přednášce se dozvíte o možném využití jednotlivých bylinek a hub v domácnosti. Také si povíme o jejich vlastnostech a využití v lidovém léčitelství.     Ukázka:   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou…

Read More

Parapsychologie a vědecké výzkumy současnosti

  Je to přednáška, ve které posluchač pochopí náhled parapsychologie na současné vědecké výzkumy a prolínání parapsychologie a vědeckého výzkumu.   Ukázka :   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za vámi přijedu do vašeho města nebo vesnice…

Read More

Parapsychologie, základy a historie

  Populárně naučná přednáška o vzniku parapsychologie a její podstaty. Seznámíme se s hlavními českými a světovými představiteli. Vysvětlíme si základní téze parapsychologie, hypnózu, sugesci, autosugesci.   Ukázka:       Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za…

Read More

Mimozemské rasy

Čím dál tím více lidí se domnívá, že nejsme ve vesmíru sami a že nám naše vlády a kosmické agentury tají kontakty s mimozemskými civilizacemi. Mnozí lidé tvrdí, že jsou ve spojení s tou, či onou mimozemskou entitou a dokonce, že jsou unášeni na jejich kosmické lodě, kde na nich mimozemšťané dělají…

Read More

Nibiru

Poprvé jsem se o této planetě a její hrozbě pro lidstvo dozvěděl počátkem devadesátých let minulého tisíciletí, od mého amerického přítele Bobyho Hrocha, který dokázal hodiny hovořit o Nibiru a obyvatelích zvaných Ananukové. Mnohé mě zaujalo a donutilo přemýšlet, zda se vše zakládá na racionálních základech a poznání. Poprvé jsem…

Read More