Břetislav Kafka

Často přemýšlím nad naší českou povahou, jaká vlastně je a proč mnoho českých lidí odešlo nebo muselo odejít do zahraničí, aby uskutečnili své sny a stali se věhlasnými po celém světě. Kolik lidí neodešlo a neslo si svůj kříž utrpení zde v této malé zemi české.

Jedním z těchto lidí byl Břetislav Kafka z Červeného Kostelce u Náchoda, který je znám po celém světě svými výzkumy a bádáním v oblasti hypnózy, sugesce, autosugesce a lidského magnetismu. Tento velikán sepsal své poznatky do několika knih, ze kterých bych chtěl vyzdvihnout zejména knihu Základy experimentální psychologie. Tato kniha ukazuje a popisuje vše co Břetislav Kafka objevil. Předvídal objevy menších částic, než byl v té době známý atom. Popisoval esplana a malé bouřky, které provází činnost mozku. Vědci, skoro po sto letech, co Kafka napsal o esplanech, objevili, že při činnosti mozku vznikají malé výboje podobající se bleskům. Vědci a psychoanalytici, kteří Kafkovo dílo znají, postupně vnímají, jak dokázal Kafka mnohé předvídat. Se svým subjektem Edou Křečkem a řídícím učitelem Ducháčem také z Červeného Kostelce udělali významné objevy v oblasti hypnózy a jejího užití při léčbě různých nemocí a psychických poruch. Veškeré poznatky byly učiněny při pokusech, kdy šli z Edou Křečkem na hranu možností hypnózy. Vím, o čem mluvím, protože hypnózu také provádím a dostal jsem se k ní díky děkanovi Valouškovi a slečně Marii z fary v Židlochovicích. Až když jsem se setkal se synem Břetislava Kafky v jejich vile, jsem pochopil, jakou osobností byl jeho otec Břetislav Kafka. Mimochodem celou vilu si navrhl zcela sám a má velice zajímavý půdorys. Je vidět, že jeho návrh obsahuje prvky mystiky a jistého řádu.

Historky o různých hypnotických pokusech, ale i šprýmech které Kafka se svými kamarády prováděl, si místní předávají z generace na generaci jsou opravdu až fantaskní a neuvěřitelné.

Břetislav Kafka se narodil 14.05.1891. Pokud si uděláte jeho numerologickou mřížku, zjistíte, že byl velice citlivý a vnímavý člověk. Byl pedantský puntíčkář, což bylo a je stále vidět na jeho vyřezávaných a renovovaných sochách, které vyráběl pro kostely. Dělal návrhy oltářů a jiných krásných děl ze dřeva. Byl zcela oddán své rodině a byl velice inteligentní. Čeho měl však nejvíce, byla vůle. S vůlí je spojeno i mimosmyslové ovládání okolí. V roce 1925 vydal první vydání Experimentální psychologie ještě pod názvem Svítání v Duši. V osmém vydání již měla kniha svůj dnešní název a celkem vyšlo 14 vydání této knihy. Naposledy v roce 1949. V roce 1968 mu knihu již zakázali vydat a kniha se dostala na index tehdejší moci a vyšla až v roce 1991. Bohužel, to již Břetislav Kafka nežil. Zemřel v roce 1967.

Filosof PhDr. Miloslav Skácel napsal o Břetislavovi Kafkovi následující slova: „Bývá zvykem říkat o člověku, který nastoupil novou cestu v nějaké oblasti vědění, nebo činnosti, že předstihl svou dobu. O Břetislavu Kafkovi by se dalo říci, že dohonil, co doba zameškala právě v bádání o lidské Duši. Tato oblast je bohužel dosud pro mnohé uzavřena mechanicko-materialistickými předsudky a vědeckými pověrami. Přejeme proto Břetislavu Kafkovi mnoho následovníků v jeho badatelské činnosti a aby i vědecký svět našel pro jeho dílo alespoň část onoho potěšitelného zájmu, kterému se těší v širokých vrstvách u nás i za hranicemi.“

Sám mohu potvrdit slova, které jste si nyní přečetli. O Břetislavu Kafkovi se ví nejen v Americe, ale i v Rusku, Číně, Austrálii, Japonsku a dalších zemích. Proto si všichni važme lidí, které tato naše malá země česká zrodila a dala světu a kteří světu dali své poznání a vnímání světa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bohuslav Větrovský

 

Zdroj : ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / květen 2021

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít