OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR

tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.
Prostřednictvím této „Informace o zpracování osobních údajů“ informujeme subjekty
údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o našich činnostech zpracování a o zásadách
ochrany soukromí subjektů údajů.