Hermetismus

S hermetismem jsem se setkal ve svých začátcích, kdy jsem dostal za úkol prostudovat mnoho knih a při tomto studiu jsem se setkal se jmény Jaroslav Kočí a PhDr. Jan Kefer, který byl významným českým hermetikem a astrologem, kterému nabídli pracovat v týmu astrologů Adolfa Hitlera. Toto však důrazně odmítl. Jeho evokace se svým společenstvím se zapsaly zlatým písmem v České škole mystiky, magie a okultismu. Zemřel v koncentračním táboře. Často jsem přemýšlel nad tím, co napsal otec zakladatel, jak jsem nazýval Herma Trismegista. Jeho Smaragdovou desku jsem přímo hltal jak člověk, který přešel vyprahlou poušť a dostal lahev chladné, lahodné vody. Nedlouho poté mě, mí učitelé, nasměřovali k jednotlivým disciplínám hermetismu. Nakonec mě uchvátila magie a její rituály. Nyní ve velmi zjednodušeném pohledu vás seznámím se základy hermetismu. Je spíše na vás samotných, kterým směrem se vydáte. Pokud máte zájem o studium hermetismu, najděte si ve svém okolí hermetika nebo uskupení(lóži), které se touto naukou zabývá.

Hermetismus je starověká, až do současné doby živá duchovně-nauková tradice.

 

Pramenem hermetických nauk jsou řecky psané spisy přisuzované Hermovi Trismegistovi. Tyto poznatky jsou sdruženy v díle Corpus Hermeticum. Za jedno z nejdůležitějších děl, bývá označována Smaragdová deska. Hermes Trismegistos je považován za zakladatele alchymie a někdy též astrologie.

Z těchto nauk se zrodily tři hlavní kořeny:

  • Astrologie
  • Alchymie
  • Magie

 

Jeden z hlavních principů hermetismu je první téze:

 

To, co jest nahoře, jest také to, co jest dole.

 

Z tohoto základu hermetismu vyplývají další principy:

  • Jednota
  • Princip soběpodobnosti
  • Univerzalita existence
  • Soběnáležitost

 

Pozoruhodným znakem hermetismu je jeho náboženská neutralita!!!!!