Svatý Vojtěch

Hodně jsem přemýšlel, jak vám přiblížit život další z velkých osobností českého národa. Člověk se kterým vás chci seznámit je bytost, která významným způsobem ovlivnila hned několik národů. Český, Polský, Německý, Maďarský, ale i další národy, které k němu také vzhlíží. Svatý Vojtěch je národním patronem Čechů a Poláků. V Polsku ho znají…

Read More

Mistr Jan Hus

Je jedním z velkých synů českého národa. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic v chudé poddanské rodině. Učil se číst, psát, počítat a základy latiny, morální pravidla, náboženská pravidla, evangelia o Ježíšově dětství, a to vše se pravděpodobně naučil na farní škole v Prachaticích. Přibližně v 16 letech odešel…

Read More

Jan Žižka z Trocnova

NEPORAZITELNÝ VOJEVŮDCE Další člověk z dějin velkého českého národa, kterému zvláště nyní bychom měli naslouchati a o něm film natočený sledovati, i se svými dítky, a vštěpovat jim češství, hrdost a krásu českého jazyka. Bylo by záhodno také navštíviti, jeho rodiště u malebného jihočeského městečka, Borovan Trocnov. Vzpomenouti také na mistra…

Read More

Ludvík Svoboda

Chtěl bych vám všem přiblížit život člověka, který se v novodobých poválečných dějinách významným způsobem zasloužil o Československý stát. Jde o člověka pevných morálních zásad, který za naši vlast bojoval proti nacizmu a po roce 1948 hájil zájmy čelních představitelů, kteří byli vystaveni komunistickým represím. Za tuto odvahu byl později komunisty…

Read More

Mnichovská dohoda

MNICHOVSKÁ DOHODA JE DOKUMENT, KTERÝ DO DNEŠNÍCH DNŮ VYVOLÁVÁ V NÁRODECH BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA SMÍŠENÉ POCITY A SMUTNOU KAPITOLU DĚJIN. JE NA POVÁŽENOU, ŽE: podle mezinárodně právní téze Hermanna Raschhofera, uveřejněné v roce 1953, byla Mnichovská dohoda pouze prováděcí dohodou zásady odstoupení Sudet, kterou československá vláda, údajně přijala již 21. srpna 1938,…

Read More

Pittsburghská dohoda

Pittsburghská dohoda zpět do Pittsburhu Vrácení Pittsburghské dohody z New Yorku zpět do Pittsburghu proběhlo dne 9. září 2007.   O Pittsburghské dohodě z 31. května 1918, která předcházela vzniku Československa 28. října 1918, toho již bylo mnoho napsáno. Dnes se o ní můžete dočíst i ve zdarma dostupné encyklopedii Wikipedie (http://en.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh_Agreement).…

Read More

Locarnské dohody

Locarnské dohody  (anglicky Locarno Treaties of 1925, Treaty of Locarno, Treaties of Locarno) představovaly sedm smluv uzavřených na konferenci ve švýcarském Locarnu, která se uskutečnila mezi 5. až 16. říjnem 1925. K formálnímu podpisu zainteresovaných stran došlo 1. prosince téhož roku v Londýně. Smlouvu signovali zástupci československé, německé, britské, belgické, francouzské,…

Read More