Mimozemské rasy

Čím dál tím více lidí se domnívá, že nejsme ve vesmíru sami a že nám naše vlády a kosmické agentury tají kontakty s mimozemskými civilizacemi. Mnozí lidé tvrdí, že jsou ve spojení s tou, či onou mimozemskou entitou a dokonce, že jsou unášeni na jejich kosmické lodě, kde na nich mimozemšťané dělají lékařské pokusy. Některé z vyprávění jsou přímo hrozivá a člověk neví, co si má o mimozemšťanech myslet.

Já sám jsem zatím žádného mimozemšťana neviděl a ani mě žádný nekontaktoval. Proto mám velkou skepsi k tomu, že mimozemské civilizace existují a pokud jsou, tak dělají vše proto, aby se s námi, lidstvem, nemuseli zabývat, protože tak primitivní civilizaci, která mezi sebou bojuje, nepotřebují něčemu modernímu učit.

Nikdo zatím nepředložil důkaz o existenci žádné z uváděných mimozemských entit a nedokázal tvrzení o jejich existenci. O těchto mimozemských entitách se při nejlepším, zatím,  můžeme zmiňovat jen v kryptozoologii či pseudovědě.

Údajně zde na naší planetě Zemi, žije několik druhů mimozemských civilizací. Pojďme si o některých povědět něco bližšího.

 

ANUNNAKI

Nejstarší známá použití termínu Anunnaki pochází z nápisů napsaných za vlády Gudea a třetí dynastie Ur. V nejranějších textech se termín aplikuje na nejmocnější a nejdůležitější božstva v Sumerovském panteonu: potomci boha nebe An. Tito mimozemšťané žijí na bájné planetě Nibiru a geneticky modifikovali bytosti žijící na planetě Zemi tak, aby se co nejvíce podobali Anunnakům. Toto genetické inženýrství je prý zachyceno i na rytinách v pyramidách a jiných budovách. Ano i v Bibli je psáno o tom, že Mojžíš, Goliáš a jiní byli velkého vzrůstu a dožívali se bez mála tisíc let. V egyptských pyramidách jsou reliéfy, kdy bohové v podobě obrů obcovali s pozemskými ženami . . . . . Anunnakové nás pravidelně navštěvují v intervalu 3600 let, kdy jejich planeta Nibiru přiletí na nebezpečně blízkou vzdálenost k naší Zemi.

 

REPTILIÁNI

Typičtí reptiliáni jsou popisováni jako 180 až 240 cm vysoké, dvounohé bytosti, které mají šupinatou, zelenou pokožku, vydávají nepříjemný zápach, mají velké oči, obvykle žluté nebo zlaté s vertikálními zornicemi. Někdy jsou spojováni s mýty o starých astronautech, kteří údajně přišli na Zem osídlit planetu a slíbili, že se jednoho dne vrátí. Teorie týkající se mimozemských reptiliánů jsou svým obsahem metaforické, jako mnoho ostatních kreacionálních mýtů v programech reality, proplétající se spolu se záchytnými body pomoci člověku pochopit lidskou cestu v lineárním čase. Kmen Hopi popisoval jakousi rasu reptoidů nazývanou Seti nebo „Hadí bratři“, kteří žili v podzemí. Indiáni kmene Hopi obývají severovýchod Arizony. Jsou známí svou moudrostí a mírumilovností a také rozsáhlými předpověďmi a tvrzením, o kontaktu s prastarou mimozemskou civilizací. Kmen Cherokee a další původní obyvatelé Ameriky se také odvolávají na reptoidní rasy.

V před – kolumbijské mytologii z Kolumbie se Bachue (pravěká žena) transformovala do velkého hada. Také se někdy nazývala „nebeský had“.

V mytologii, v lidové představivosti, pseudovědeckých teoriích a v písmech Nového věku se naznačuje, že reptiliánští humanoidé jsou inteligentní rasou, a to nadprůměrnou, nebo jsou vysoce vyvinutými humanoidy ještěřího typu, pocházející z per lidí s konspirativním založením. Objevují se v některých konspirativních teoriích a nejpozoruhodněji o nich píše Riley Martin, John Rhodes, David Icke a v různé sci-fi. Reptoidé, jakési spojené slovo definující reptiliánsko humanoidní bytosti, je nejčastěji používaným jménem k popisu kryptoidních bytostí, ačkoli někteří autoři také poukazují na dinosauroidy, ještěří národ nebo na ještěrčí lidi. Existují ještě další jména včetně drakoniánů, sauriánů a sauroidů. O těch se často říká, že jsou zelení nebo mají zlatou barvu. Podobně je to s ostatními kryptoidy.

Na internetu lidé píší i o dalších mimozemských rasách ale to již považuji za zcestné bláboly.

Můj osobní názor je, že existují entity mimo, které mohou žít i v našem prostoru, jenom je našimi smysly nejsme schopni vnímat. Mohou existovat postupy, které způsobí, že můžeme tyto entity vnímat, a dokonce s nimi komunikovat. Příkladem tohoto jsou šamani a jejich komunikace s Duchy. Další možností, jak komunikovat s těmito entitami je mimosmyslové vnímání reality jedincem, který je velice citlivou bytosti. K tomuto projevu patří zjevení entit, které nepochází z námi vnímaného prostoru.

Takže se táži vás všech, zda náhodou, ,,mimozemšťané,, nejsou entity, které zde s námi žijí, nebo žijí v paralelních vesmírech, které naším prostorem prochází a my to nevnímáme? Tuto teorii podporují ta fakta, že naši předci měli místa, kde komunikovali s Bohy, kteří se tam zjevovali šamanům nebo kněžím. Když tyto autority kmenů a národů selhaly, Bohové komunikovali s lidmi, které si vybrali (Noe).

V každém pozemském národě se objevují Bohové z hvězd nebo podzemí, vzduchu, ohně a dalších námi vnímaných projevů zjevení Bohů.