Křesťanská mystika

Nový zákon na řadě míst odkazuje k jednotlivým mystickým zkušenostem Ježíše z Nazareta, jeho žáků a apoštola Pavla. Ty však jsou zdrojem, nikoli cílem křesťanského života. Tento postoj k mystice je pak pro celou křesťanskou tradici charakteristický.   V křesťanství lze rozlišit mystiku trojího typu:            …

Read More

Mystické cesty

Mystika. Při vyslovení tohoto slova, si každý představí mága nebo čarodějnici, jak vyrábí lektvary a používají magické rituály. Většina lidí si hned řekne, zda je to čarodějnice používající černou magii nebo mág, který dokáže pomocí magických rituálů uškodit nebo pomoci člověku, nehledě na čas a prostor. V Česku se zejména po…

Read More

Epos o Gilgamešovi

Gilgameš byl pátý král dinastie Uruku. vládl 126 let. Podle sumerské tradice měl Gilgameš postavit klášter Ninlil v Nippuru a pravděpodobně i hradby v Uruku. Každý z Vás jistě zná epos o Gilgamešovi. Když si ho velice pozorně přečtete zjistíte, že Gilgaméše Bohové vzali s sebou a on se díval na svou…

Read More

Epos Mahábhárata

   Šrípád Šankaráčárja   1. Ó Bhagavad-gíto, svými osmnácti kapitolami sesíláš na lidstvo déšť nektaru nesmrtelnosti, poznání Absolutního. Ó požehnaná Gíto, tebou samotný Kršna osvítil Ardžunu a vznešený mudrc Vjása tě vložil do Mahábháraty. Ó milující matko, jež odvracíš další rození do temnoty světa smrti, medituji o tobě.   2.…

Read More

Velesova kniha – Slovanská Bible

SVATORUSKÉ VÉDY VELESOVA KNIHA    Sepsal mudrc Jagajlo Gan z rodu Starogorodských, v Novgorodě Velikém, v Suroži a Kyjevě v IX. století Překlad a vysvětlivky A. I. Asov _________________________________ _____________________ ________   A tehdy vyslovili naši žreci mudrci starost o osud Véd. Pravili, že nám nesmí býti nikým ukradeny, máme-li naše Berenděje a Bojana. Bus…

Read More

Kniha Zjevení svatého Jana

Předkládám vám zjevení svatého Jana. Tyto zjevení jsou pro lidstvo tak zásadní, že je zkoumají od jejich vzniku teologové, hermetici, lidé zabývající se tajemnem a konspiracemi, ale i vědecké týmy. Bylo natočeno bezpočet katastrofických filmů a na základě těchto zjevení mnozí lidé založili různé sekty a církve. Čtěte jednotlivé knihy…

Read More