Jan Žižka z Trocnova

NEPORAZITELNÝ VOJEVŮDCE Další člověk z dějin velkého českého národa, kterému zvláště nyní bychom měli naslouchati a o něm film natočený sledovati, i se svými dítky, a vštěpovat jim češství, hrdost a krásu českého jazyka. Bylo by záhodno také navštíviti, jeho rodiště u malebného jihočeského městečka, Borovan Trocnov. Vzpomenouti také na mistra…

Read More

Vibrace

Vše, co je kolem nás i v nás samých, jsou vibrace částic, vytvářející svým pohybem elektromagnetické pole. Toto je zjednodušený základní zákon, princip parapsychologie a na tom to principu je i tvoření i zánik všeho. Vytvořená energie se přemění v jinou formu energie a její viditelný projev nazýváme existencí. Ano, tím, že…

Read More

Hermetismus

S hermetismem jsem se setkal ve svých začátcích, kdy jsem dostal za úkol prostudovat mnoho knih a při tomto studiu jsem se setkal se jmény Jaroslav Kočí a PhDr. Jan Kefer, který byl významným českým hermetikem a astrologem, kterému nabídli pracovat v týmu astrologů Adolfa Hitlera. Toto však důrazně odmítl. Jeho evokace…

Read More

Tarot

  Každý z nás vnímá vykládání karet různě. Já do doby, než jsem se seznámil s výkladem tarotu podle židovských tradic. Byl jsem přímo šokován přesností výkladu a o to více jsem chtěl pochopit význam jednotlivých karet, čtení v kartách a hlavně naučit se číst v souvislostech, které jednotlivé karty o člověku vypráví. Je…

Read More

Hypnóza

Je stav změněného vědomí citlivce, který byl zcela vědomě a cíleně uveden to tohoto změněného stavu vědomí druhým člověkem. Asi tak v rychlosti by se mohla sdělit definice tohoto změněného stavu vědomí člověka. Jde o velice zajímavou, účinnou metodu léčení Ducha člověka a jeho psychických stavů a problémů. Člověku, který uvede…

Read More

Numerologie

Čísla jsou v numerologii klíčem k hledání souvislostí, existujících v lidském jednání a chování. Já osobně numerologii používám jako základní diagnostický prostředek, protože mi zcela odhalí bytost takovou, jaká skutečně je. A co je důležité, pomocí numerologie se dá určit velice přesně i pravděpodobnost zdravotního stavu. Velice krátce a opravdu…

Read More

Bohuslav Větrovský

“Lidstvu zatím není dáno k vědění vše. I se stávajícím poznáním se pereme, rozpoutáváme  různé války a náboženské třenice. Dokud nevyspějeme, nebude nám dáno nahlédnout  dál.” Bohuslav Větrovský, poradce pro alternativní a přírodní medicínu. Lidé ho nazývají šamanem, čarodějem a mágem. Za jeho léčitelskými úspěchy často vidí působení zvláštních nadpřirozených…

Read More

Přednášky

Na základě požadavku mnoha lidí, kteří mě kontaktují s tím, abych začal opět pořádat přednášky, jsem se rozhodl, že vytvořím cyklus vzdělávacích přednášek na následující témata:     TÉMATA PŘEDNÁŠEK:   Parapsychologie základy a její historie   Parapsychologie a vědecké výzkumy současnosti   Magnetismus kolem nás   Základy křesťanské mystiky…

Read More

Kniha Zjevení svatého Jana

Předkládám vám zjevení svatého Jana. Tyto zjevení jsou pro lidstvo tak zásadní, že je zkoumají od jejich vzniku teologové, hermetici, lidé zabývající se tajemnem a konspiracemi, ale i vědecké týmy. Bylo natočeno bezpočet katastrofických filmů a na základě těchto zjevení mnozí lidé založili různé sekty a církve. Čtěte jednotlivé knihy…

Read More