Nibiru

Poprvé jsem se o této planetě a její hrozbě pro lidstvo dozvěděl počátkem devadesátých let minulého tisíciletí, od mého amerického přítele Bobyho Hrocha, který dokázal hodiny hovořit o Nibiru a obyvatelích zvaných Ananukové. Mnohé mě zaujalo a donutilo přemýšlet, zda se vše zakládá na racionálních základech a poznání. Poprvé jsem se seznámil s teoriemi a činností guvernéra Jesse Ventury. Toto vše mě nutilo studovat jednotlivé teorie a konspirace, které tolik nemám rád.

Nyní se vraťme k velice tajemné planetě Nibiru. Můj názor je, že žádná planeta Nibiru a ani civilizace založená rasou Annunaki neexistuje. Poprvé se o planetě, která může způsobit apokalypsu planety Země a celého lidstva, lidé dozvěděli v roce 1976 od paleoufologa a spisovatele Zecharia Sitchina z jeho knihy. Tento autor přeložil, dle svých poznatků, písmo Sumerů.Údajně staří Sumerové sami nazvali planetu, která obíhá kolem našeho slunce po protáhlé dráze s dobou 3600 let, Nibiru a popsali obyvatele této planety jako velké bytosti Annunaki, které uctívali jako božstva. Když jsem zkoumal dál, co je, či není pravda, dospěl jsem k poznání, že jako první o hrozbě planety pro lidstvo hovořilo médium Nancy Liederová z Wisconsinu. Tvrdla, že jako dívka byla kontaktována šedými mimozemšťany, zvanými Zetas a tito jí implantovali do mozku komunikační zařízení. V roce 1995 Liederová prohlásila, že planeta X, neboli Nibiru, je čtyřikrát větší než planeta Země. Také uvedla, že dne 27. května 2003 nastane přiblížení planety X do blízkosti naší planety a to způsobí, že rotace Země ustane na 5,9 pozemských dnů. Dále mělo dojít k destabilizaci magnetických pólů Země a k destabilizaci jádra. Následkem měly být katastrofální posuny zemských ker. Hodně nad vším přemýšlím a vzpomněl jsem si, že lidstvo našlo mnoho nepochopitelných artefaktů, jako je kladívko staré 140 milionů let. Jde o kladívko, nalezené v roce 1934 poblíž obce London v Texasu. Železný artefakt dlouhý 15 cm s dřevěnou rukojetí, byl doslova vrostlý do kusu vápence. Nebo části strojů ze slitin, které lidstvo nedokáže do dnešních dnů vyrobit. Ba co více, často jsou tyto slitiny z prvků, které nepochází z naší planety. To mě celkem utvrzovalo v tom, že tajemná planeta X, neboli také Nibiru existuje.

Co na tyto názory říkají astronomové?

Astronomové odmítají myšlenku Nibiru a snažili se informovat veřejnost o tom, že pro Zemi tato planeta není žádnou hrozbou. Zdůrazňují, že takový objekt tak blízko k Zemi by byl snadno viditelný pouhým okem. Planeta, jako je Nibiru, by vytvořila zřetelné účinky na oběžných drahách vnějších planet. Někteří tyto názory astronomů odmítají a tvrdí, že objekt byl několik let za Sluncem ukryt. Na fotografie zveřejňované v časopisech, kdy vedle planety Slunce je zřetelně vidět i jiná planeta astronomové odpovídají, že většina takto vzniklých fotografií zobrazujících slunce a Nibiru, jsou falešné obrazy Slunce vytvořené odrazem uvnitř čočky.

 

 

 

Mnoho lidí v současnosti, ale i minulosti obviňovalo a obviňuje NASA z úmyslného zakrytí vizuálních důkazů o existenci Nibiru a ohrožení lidstva touto planetou a civilizací, která ji obývá. Dalším takovým obviněním, je skutečnost, že vláda USA údajně postavila teleskop “South Pole Telescope” (SPT) pro sledování trasy Nibiru a že tento objekt byl opticky vyfotografován. Nicméně, SPT, je radioteleskop a nemůže dělat optické snímky. Jeho umístění v jižním pólu bylo vybráno kvůli prostředí s nízkou vlhkostí a neexistuje žádný způsob, jak by se blížící objekt mohl vidět jen z jižního pólu. Obrázek Nibiru, který byl zveřejněn na YouTube, byl ve skutečnosti odhalen jako obraz rozšiřující se světelné ozvěny kolem hvězdy V838 Mon vytvořený Hubbleovým teleskopem.

Je mnoho dalších tvrzení o existenci a neexistenci této planety. Lidé tápou a mnozí jsou na pochybách o tom co je a není pravda. Pravda je velice relativní pojem vzhledem k tomu, co vše lidstvo dokázalo objevit a jakou technologii dokázalo vyvinout. Nikdo z nás v roce 1980 neměl ponětí o mobilním telefonu a dnes? Dnes je naší nedílnou součástí, bez které bychom si nedokázali představit svou existenci. Je možné, že Ananukové existují a je možné, že planeta Nibiru existuje v některém z paralelních světů, které námi prochází.