Parapsychologie a vědecké výzkumy současnosti

 

Je to přednáška, ve které posluchač pochopí náhled parapsychologie na současné vědecké výzkumy

a prolínání parapsychologie a vědeckého výzkumu.

 

Ukázka :

 


Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění

objednávkového formuláře.

Rád za vámi přijedu do vašeho města nebo vesnice a navštívím  školy, spolky nebo  čajovny.