Pelyněk účinným lékem proti rakovině prsu

PELYNĚK ÚČINNÝM LÉKEM PROTI RAKOVINĚ PRSU

 

Podle studií, které byly zveřejněny v čísle  Life Sciences, artemesinin, derivát pelyňku rostliny používané v čínské medicíně, zabije 98% buněk rakoviny prsu za méně, než 16 hodin.  Bylina sama o sobě způsobila snížení o 28% rakovinné buňky prsu, ale když se zkombinovala se železem tak bylinka byla schopna odstranit rakovinu téměř úplně. A co více! Normální buňky nebyly negativně ovlivněny  touto léčbou. Artemisinin obsažený v Pelyňku byl používán v minulosti jako bylinka se silnými anti-malarickými účinky. Nyní bylo prokázáno, že je také velice účinný v boji s rakovinou.

“Celkově vzato, naše výsledky ukazují, že artemisinin narušuje E2F1 expresy transkripčního faktoru a zprostředkuje zastavení buněčného cyklu rakovinných buněk lidského prsu.

PŘEVZATO Z: http://naturalsociety.com/artemesinin-iron-causes-98-reduction-breast-cancer/# ixzz2ndIcBMnO