Přednášky léčitele

Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost.

Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro kolektiv lidí zabývající se danou problematikou

objednat.


PARAPSYCHOLOGIE

1.PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE.

2.PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI.

MYSTIKA

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY.

FYTOTERAPIE

LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.

 Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění

objednávkového formuláře.

Rád přijedu do vašeho města nebo vesnice a navštívím  školy, spolky nebo čajovny.