Přednášky léčitele

Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost.

Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro kolektiv lidí zabývající se danou problematikou,

nezávazně objednat, vyplněním formuláře níže.


PARAPSYCHOLOGIE

1.PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE.

2.PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI.

MYSTIKA

ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY.

FYTOTERAPIE

LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.

 Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění

objednávkového formuláře.

Rád přijedu do vašeho města nebo vesnice a navštívím  školy, spolky nebo čajovny.