Přednášky léčitele

Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost. Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro kolektiv lidí zabývající se danou problematikou, nezávazně objednat, vyplněním formuláře níže. PARAPSYCHOLOGIE 1.PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE. 2.PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI. MYSTIKA ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY. FYTOTERAPIE LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.  …

Read More

Základy křesťanské mystiky

  Tato přednáška je o věčné otázce lidstva, zda existuje Bůh a Ďábel. Současně si přiblížíme kůry nebeské a jednotlivé dělení těchto kůrů a bytostí v nich žijících.     Ukázka:   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za…

Read More

Léčivé houby a bylinky kolem nás

  Jedná se o populárně naučnou přednášku o bylinkách a houbách, které rostou kolem nás. V této přednášce se dozvíte o možném využití jednotlivých bylinek a hub v domácnosti. Také si povíme o jejich vlastnostech a využití v lidovém léčitelství.     Ukázka:   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou…

Read More

Parapsychologie a vědecké výzkumy současnosti

  Je to přednáška, ve které posluchač pochopí náhled parapsychologie na současné vědecké výzkumy a prolínání parapsychologie a vědeckého výzkumu.   Ukázka :   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za vámi přijedu do vašeho města nebo vesnice…

Read More

Parapsychologie, základy a historie

  Populárně naučná přednáška o vzniku parapsychologie a její podstaty. Seznámíme se s hlavními českými a světovými představiteli. Vysvětlíme si základní téze parapsychologie, hypnózu, sugesci, autosugesci.   Ukázka:       Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za…

Read More

Přednášky

Na základě požadavku mnoha lidí, kteří mě kontaktují s tím, abych začal opět pořádat přednášky, jsem se rozhodl, že vytvořím cyklus vzdělávacích přednášek na následující témata:     TÉMATA PŘEDNÁŠEK:   Parapsychologie základy a její historie   Parapsychologie a vědecké výzkumy současnosti   Magnetismus kolem nás   Základy křesťanské mystiky…

Read More