Přednášky léčitele

Vytvořil jsem cyklus přednášek, které budou pro širokou veřejnost. Společnosti, organizace nebo školy, si mohou přednášku pro kolektiv lidí zabývající se danou problematikou objednat. PARAPSYCHOLOGIE 1.PARAPSYCHOLOGIE, ZÁKLADY A HISTORIE. 2.PARAPSYCHOLOGIE A VĚDECKÉ VÝZKUMY SOUČASNOSTI. MYSTIKA ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ MYSTIKY. FYTOTERAPIE LÉČIVÉ HOUBY A BYLINKY KOLEM NÁS.   Podpis smlouvy a cena…

Read More

Základy křesťanské mystiky

  Tato přednáška je o věčné otázce lidstva, zda existuje Bůh a Ďábel. Současně si přiblížíme kůry nebeské a jednotlivé dělení těchto kůrů a bytostí v nich žijících.     Ukázka:   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za…

Read More

Léčivé houby a bylinky kolem nás

  Jedná se o populárně naučnou přednášku o bylinkách a houbách, které rostou kolem nás. V této přednášce se dozvíte o možném využití jednotlivých bylinek a hub v domácnosti. Také si povíme o jejich vlastnostech a využití v lidovém léčitelství.     Ukázka:   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou…

Read More

Parapsychologie a vědecké výzkumy současnosti

  Je to přednáška, ve které posluchač pochopí náhled parapsychologie na současné vědecké výzkumy a prolínání parapsychologie a vědeckého výzkumu.   Ukázka :   Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za vámi přijedu do vašeho města nebo vesnice…

Read More

Parapsychologie, základy a historie

  Populárně naučná přednáška o vzniku parapsychologie a její podstaty. Seznámíme se s hlavními českými a světovými představiteli. Vysvětlíme si základní téze parapsychologie, hypnózu, sugesci, autosugesci.   Ukázka:       Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění objednávkového formuláře. Rád za…

Read More