Seminář Brno 2016

Každý rok v Brně, pořádalo občanské sdružení ATOZ  setkání lékařů a léčitelů. Často bylo prostředí velice bouřlivé. Zejména v devadesátých letech minulého století. Nyní již tato setkání probíhají ve velice dělné atmosféře a zúčastnění se zaujetím naslouchají o veškerých nových poznatcích v lékařském výzkumu a lékaři trpělivě naslouchají léčitelům a snaží se pochopit jejich postupy.