Seminář JARO

Jaro je krásné období roku, vše kvete a rodí se nový život. Proto začneme náš seminář úvodem do parapsychologie a ezoteriky. Pro mnohé to bude zcela jiné pojetí, než jste zvyklí od různých přednášejících. Zde bude teorie vždy spojená s praktickými ukázkami. Dojde u mnohých z vás ke skutečnému pochopení, co…

Read More

Seminář LÉTO

Období roku, kdy vše dozrává a zemědělci sklízí plody své těžké práce. Lidé se sluní a nabírají energii. Proto i my se budeme zaobírat energiemi a postupy, jak si energii udržet. Důležitá je naše mysl, která vše řídí jak vědomě, tak i nevědomě. Domnívám se, že zde na tomto semináři…

Read More

Seminář PODZIM 11.11. 2017 v Brně

Po mnoha letech jsem opět začal pořádat přednášky a semináře. Po ukončení činnosti spolku ATOZ Brno, jsme se dohodli s bývalými členy spolku, zejména s Ing. Bohuslavem Dvořáčkem, že navážeme na jejich dlouholetou úspěšnou vzdělávací činnost a budeme pokračovat v pořádání vzdělávacích seminářů v oblasti mystiky, léčitelství a jiných alternativních…

Read More

Seminář ZIMA 24.2.2018 v Brně

Druhý společný seminář, pořádaný společně s členy spolku ATOZ Brno, zejména s Ing. Bohuslavem Dvořáčkem, nazvaný Seminář ZIMA 2018:   PROGRAM SEMINÁŘE ZIMA 2018: 09:00 – 10:15     Budhismus, vznik a jeho historie 10:30 – 12:00     Čtyři ušlechtilé pravdy 12:00 – 13:30     Oběd 13:30 – 14:45     Energie kolem nás, její dělení…

Read More

Seminář Brno 2016

Každý rok v Brně, pořádalo občanské sdružení ATOZ  setkání lékařů a léčitelů. Často bylo prostředí velice bouřlivé. Zejména v devadesátých letech minulého století. Nyní již tato setkání probíhají ve velice dělné atmosféře a zúčastnění se zaujetím naslouchají o veškerých nových poznatcích v lékařském výzkumu a lékaři trpělivě naslouchají léčitelům a…

Read More