Poradce přírodní medicíny

Je několik způsobů jak vám mohu pomoci a nyní Vás seznámím s některými z nich. Alternativní léčebné postupy V případě užití alternativních postupů,  při léčbě nemocí,  musím postupovat velice obezřetně, protože leckdy mohou nahrazovat vědecky ověřený postup léčby. Tyto postupy používám zpravidla, pokud vědecky podložená léčba selže a není jiného východiska, jak člověku…

Read More