Základy křesťanské mystiky

 

Tato přednáška je o věčné otázce lidstva, zda existuje Bůh a Ďábel.

Současně si přiblížíme kůry nebeské a jednotlivé dělení těchto kůrů a bytostí v nich žijících.

 

 

Ukázka:

 


Podpis smlouvy a cena bude řešená individuálně, po dohodě obou smluvních stran, na základě vyplnění

objednávkového formuláře.

Rád za vámi přijedu do vašeho města nebo vesnice a navštívím  školy, spolky nebo  čajovny.