Základy parapsychologie

Parapsychologie je nauka o disciplínách zabývající se jevy, které se vymykají základním pěti smyslům, tzv. paranormálním jevům:

 

Zrak                 Vše viditelné i neviditelné.

Čich                  Schopnost vnímat vůně, pachy ve vzduchu, ale i ve vodě.

Hmat               Vnímat dotekem vše hmotné i nehmotné.

Chuť                 Vnímáme 4 základní chutě – slaná, sladká, kyselá a hořká.

Sluch                Schopnost vnímat zvuky slyšitelné i neslyšitelné

 

 

Vědomí je ústředí integrované psychické činnosti člověka a v různé míře i dalších živočichů, zahrnující všechno, čemu právě věnují svoji pozornost. Vědomí integruje rozmanité duševní, či mentální činnosti, vnímání, myšlení cítění, vyjadřování, paměť, pozornost. Do jisté míry je řídí. U člověka umožňuje sebereflexi, v níž se samo stává předmětem pozornosti. Je zdrojem vůle a volných aktů, rozhodování a tudíž i jakýmsi ohniskem, či středem lidské osoby. Vědomí můžeme ztratit ve spánku, v těžké nemoci a při úrazech mozku, je tedy patrně na mozku závislé.

Podvědomí  je oblast lidské psychiky, ležící mimo sféru  vědomí. Psychologie rozlišuje osobní nevědomí a kolektivní nevědomí. Ve filosofii se mluví o nevědomí v souvislosti s přírodními procesy, které směřují k cílům nebo se projevují účelně, aniž by byla evidence o jejich důvodech a motivech. Později Sigmund Freud zavádí pojem podvědomí, jež má původ v percepci, která je buď podprahová nebo byla vytěsněna z vědomí. Typickými podprahovými zážitky jsou prožitky z dětství, které se v případném terapeutickém procesu berou za neuvědomované příčiny duševních poruch. Carl Gustav Jung významně pojem podvědomí rozšířil na celou oblast, která není člověku dána v jeho vědomí a s níž v případě kolektivního nevědomí nemohl mít jakoukoliv vědomou zkušenost.

Hypnóza je změněný stav vědomí, který je možné terapeuticky využít. Používá se převážně k léčení neuróz, poruch spánku, závislostí a řešení dalších psychosomatických obtíží. Na základě hloubky uvedení do hypnózy je pravda, že si člověk z hypnózy nikdy nic nepamatuje, že neslyší hlas hypnotizéra, že je zcela v jeho vlivu a může být donucen k čemukoli. Taktéž není možno zůstat „zaseknut v hypnóze“.

 

 

Rozlišuji 5 stupňů hypnózy:

Subjekt je malátný a nemůže zvednout víčka, jinak vše ve svém okolí vnímá.

Subjekt nemůže zvednout oční víčka, ani ruce, jinak vše ve svém okolí vnímá.

Subjekt nemůže zvednout víčka, ani ruce a nevnímá své okolí.

Subjekt je ve stavu strnulosti(zdřevění). V tomto stavu může být maximálně 20 minut.

Subjekt opustí své tělo. Jeho vědomí je zcela potlačeno a komunikuje se s Duší subjektu.