Hypnóza

Je stav změněného vědomí citlivce, který byl zcela vědomě a cíleně uveden to tohoto změněného stavu vědomí druhým člověkem. Asi tak v rychlosti by se mohla sdělit definice tohoto změněného stavu vědomí člověka. Jde o velice zajímavou, účinnou metodu léčení Ducha člověka a jeho psychických stavů a problémů.

Člověku, který uvede druhého člověka do změněného stavu vědomí se nazývá hypnotizér a člověku, který je uváděn do změněného stavu vědomí se říká citlivec, nebo také subjekt. Existuje také auto hypnóza a to je stav změněného vědomí, do kterého se uvede daný subjekt sám sebe.

Rozlišujeme pět základních stupňů hypnózy a každý stupeň nám sděluje, v jakém změněném stavu vědomí se subjekt nachází. K těmto stupňům se vrátíme později a myslím, že je pochopíte z mého popisování stavu změněného vědomí, kterému se říká hypnóza.

Mé počátky tohoto umu sahají pětadvacet let zpět a váží se k faře v malém moravském městečku, které se jmenuje Židlochovice. Na této faře působil pan děkan Valoušek, který měl laskavý pohled i hlas a byl přímo ukázkovým knězem, tak jak by měl kněz vypadat a smýšlet. Byl cele položen do svého poslání a staral se o lidi ve své farnosti přímo ukázkově. Nikdo nebyl odmítnut a zejména, pokud přišel na faru se často z nevěřících, odcházeli věřící lidé a oddaní farníci této římskokatolické farnosti. Život na faře byl velice zajímavý a pestrý. Spolu s panem děkanem na faře hospodařili tři setry, které se jmenovali: Marie, Irenka, a Mariola. Ta poslední byla řádovou se sestrou a byla lidská a velice vzdělaná a inteligentní. Ta druhá Irenka, byla dříč a vše, co se týkalo práce kolem fary, byla její povinnost a na její úsměv a zářící oči neustále vzpomínám. Marie to byla velice vzdělaná slečna, která díky své chorobě a vleklým zdravotním potížím znala kdejakou bylinku a dokázala s bylinkami nakládat tak, že pomohla každičkému člověku, který přišel na faru poprosit o radu, protože lékařská věda si již nevěděla rady.  Po mnohých hodinách teoretického a praktického vyučování, jsem se vydal do Červeného Kostelce u města Náchod, kde žil a pracoval a hlavně dělal své pokusy s hypnózou pan Břetislav Kafka. Tento člověk byl jedním z největších hypnotizérů, která tato planeta nosila a s redigováním knih mu pomáhal  řídící učitel pan Ducháč, který byt ve vysokém věku více jak devadesáti let mne přijal a povídali jsme si o hypnóze a pokusech, které společně s Břetislavem Kafkou uskutečňovali. Jeho paní, byť také v požehnaném věku nám přinesla čaj a bábovku a byla celá šťastná, když viděla zářit štěstím svého manžela, když viděl, že učení fenoménu Břetislav Kafka se věnuje. Bylo to krásné odpoledne a to, co následovalo, poté překonalo i mé myšlenky a touhy. Navštívil jsem dům Břetislava Kafky a poznal osobně jeho syna, který nás velice vřele přijal a dovolil si nám prohlédnout pracovní stůl jeho otce, který od jeho smrti zůstal nedotčen.

Hypnózu používám obezřetně a to pouze když dojdu k názoru, že její provedení je nezbytné. V devadesátých letech, kdy jsem měl ordinaci na kolejích Vysoké školy zemědělské a konal přednášky, kde se scházívalo více než sto lidí, jsem hypnózu v rámci přednášek předváděl s lidmi z publika. Postup, jak hypnotizovat, zde uvádět nebudu, protože se mi stávalo, že ke mně domů přijížděli lidé a žádali mě o pomoc, abych jim probudil kamarády, se kterými zkoušeli hypnózu a často toto lidé zkoušeli jako zábavu v alkoholovém opojení, pro zábavu druhých.

Toliko k mé minulosti na nyní k samotné hypnóze. Hypnotizér, musí být člověk pevné vůle a zpravidla vždy jde o člověka silně magnetického, takže dokáže pracovat i s lidským magnetismem, kterému se říká animální (zvířecí) magnetismus, protože i člověk je z pohledu mystiky zvíře.

Naopak subjektem, neboli citlivcem zpravidla jsou lidé od narození citliví na jakékoli změny a zpravidla nemají tak silný lidský magnetismus jako ostatní lidé. Toto však neplatí, pokud je hypnotizér současně i magnetizérem. Dá se uspat člověk i pomocí užití magnetismu a tomuto spánku se říká magnetický spánek.

Rozlišení jednotlivých stupňů hypnózy

Břetislav Kafka ve své knize Nové základy experimentální psychologie uvádí čtyři stupně. Je to z bezpečnostních důvodů. Ve skutečnosti je pět základních stupňů.

  1. stupeň je lehká hypnóza. Jde spíše o formu relaxace a mozek funguje v alfa vlnách.
  2. stupeň je už spánek a člověk nemůže ovládat své končetiny, ale stále vnímá své okolí. Může vnímat přes víčka světlo, které může být velice intenzivní.
  3. stupeň je spánek velice intenzivní a subjekt vnímá pouze hlas hypnotizéra. Subjekt nevnímá své okolí, neovládá své končetiny a ovládá svou hlavu pomocí svých svalů.
  4. stupeň je naprosté odpojení od vědomí. Takovýto subjekt již zcela neovládá své tělo, které se chová, jakoby bylo z hadru. Svaly se zcela uvolní a tep se sníží na minimum. V tomto stupni může bý subjekt maximálně 30 minut a to z důvodu, že v tomto stupni hypnózy se jeho podvědomí chová jako vědomí a subjekt pociťuje obrovskou blaženost, svobodu a je jen málo subjektů co jejich podvědomí dokáže hypnotizér udržet v tomto stavu. U většiny lidí nedojde k dosažení tohoto stupně hypnózy a stavu. Ve čtvrtém stupni se projevují plné schopnosti duše, jako: určovat diagnózy a určovat je v libovolném jazyce. Odstraňování závažných psychických i zdravotních poruch. Projevují se telepatické schopnosti, pohybování předměty, cestování v libovolném čase a prostoru.
  5. stupeň je strnulost subjektu (zdřevěnění) toto je velice nebezpečný stupeň, zde se subjekt nachází na hranici života a smrti. Hypnotizér musí vědět, co činí a nesmí za žádnou cenu dopustit, aby dovolil subjektu odejít do pátého stupně hypnózy. Musí však pod vedením svého učitele tento stav s vhodným subjektem poznati, aby věděl jak se při tomto dosaženém stavu chovati.

Měl jsem tu radost spolupracovat se subjektem, který byl stejně vnímavý jako Eda Křeček a mohu potvrdit, že Břetislav Kafka měl a má ve všech jeho závěrech pravdu.

Česká škola mystiky byla velice silnou školou, uznávanou po celém světě a v současné době, kdy se vše zcela cíleně snaží jistí lidé vše dostat do jasně pojmenované úřednické škatulky a ze všeho se snaží udělat obchod,  je velice nebezpečné. Snaha organizovat Parapsychologii, mystiku je nemyslitelné. Jedině Bůh dává vše co má a vše také řídí.

Pokud potřebujete poradit, či se pokusit o pomoc nemocnému člověku pomocí hypnózy, rád si s Vámi o tomto způsobu pomoci popovídám.