Křesťanská mystika

Nový zákon na řadě míst odkazuje k jednotlivým mystickým zkušenostem Ježíše z Nazareta, jeho žáků a apoštola Pavla. Ty však jsou zdrojem, nikoli cílem křesťanského života. Tento postoj k mystice je pak pro celou křesťanskou tradici charakteristický.

 

V křesťanství lze rozlišit mystiku trojího typu:    

                                      

  • meditací nad textem Písma, nad jeho obrazy a tématy
  • projevem a zkušeností osobní lásky k Bohu
  • úplným ztišením a vyloučením všech představ a obrazů

 

Úvahy o mystických tématech začínají výkladem Bible.

 

 

Jedním ze zakladatelů křesťanské mystiky je Dionýsios Areopagita, který kolem roku 500 napsal knihy O Božích jménech a O mystické teologii.

Další myslitel a učitel křesťanské mystiky byl Jan Amos Komenský.

 

 

 

 

 

Mystické směry ve východním křesťanství navazovaly zejména na tradici řeckého křesťanského platónismu se střediskem na hoře Athos.

Jeho představiteli byli Gregórios Palamas a Paisij Veličkovskij.