Poradce přírodní medicíny

Je několik způsobů jak vám mohu pomoci a nyní Vás seznámím s některými z nich.

Alternativní léčebné postupy

V případě užití alternativních postupů,  při léčbě nemocí,  musím postupovat velice obezřetně, protože leckdy mohou nahrazovat vědecky ověřený postup léčby. Tyto postupy používám zpravidla, pokud vědecky podložená léčba selže a není jiného východiska, jak člověku pomoci, v jeho těžkém životním období.


Parapsychologie

Parapsychologie, neboli také psychotronika, je široká disciplína zabývající se jevy, které se vymykají základním pěti smyslům. To, co naše smysly nevnímají, se nazývá parapsychologický jev. Disciplína se zabývá především otázkami mimosmyslového vnímání a telekineze, léčitelství, transcentelogie a dalšími jevy.

Zde je opravdu široké využití vzhledem k tomu, že se lidem často nevysvětlitelně pohybují předměty v bytě, slyší kroky v bytě, otevírají a zavírají se samy dveře a nikoho nevidí. Toto vše se dá vysvětlit a tím lidem pomoci.


Bioenergetika

Pomocí této techniky, lze diagnostikovat vše živé a tato technika je stará jako lidstvo samo. Způsoby bioenergetiky se udržely a rozpracovaly k dokonalosti zejména v klášterech, bez rozdílu náboženství.


Hypnóza

Je stav změněného vědomí citlivce, který byl zcela vědomě a cíleně uveden do tohoto změněného stavu vědomí, druhým člověkem. Asi tak, v rychlosti, by se mohla sdělit definice tohoto změněného stavu vědomí člověka. Jde o velice zajímavou, účinnou metodu léčení “ Ducha člověka “ a jeho psychických stavů a problémů.


Animální magnetismus

Lidský magnetismus lze děliti na kladný a záporný tak, jako fyzikální veličiny se dělí na plus a mínus. Vše má svou logiku a své místo, jak ve fyzice, tak v chemii. Pokud chcete lidem pomáhat pomocí okultních věd, lidským magnetismem a bylinkami, musíte vždy zachovat poznatky vědy . Nelze zákony fyzikální ani chemické obejít.


Fytoterapie – bylinná léčba

Z bylinek lze připravit obklady, sirupy, tinktury a čaje. Každá z těchto úprav bylinek nám dává naději na účinnou pomoc při nemocech, které chceme odstranit.


Bohuslav Větrovský,

shaman@poradnaprirodnimediciny.com


 

Více informací naleznete na www.poradnaprirodnimediciny.com