„Lidstvu zatím není dáno k vědění vše. I se stávajícím poznáním se pereme, rozpoutáváme  různé války a náboženské třenice. Dokud nevyspějeme, nebude nám dáno nahlédnout  dál.“

Bohuslav Větrovský,

poradce pro alternativní a přírodní medicínu.


Lidé ho nazývají šamanem, čarodějem a mágem. Za jeho léčitelskými úspěchy často vidí působení zvláštních nadpřirozených sil. On však něco takového se vší skromností popírá: „Není to žádné čarování ani kouzla, jsou to jednoduché přírodní zákony, trochu fyziky, trochu chemie…“. Jeho léčitelské umění vychází ze „staré dobré české školy“, uznávané a oceňované po celém světě. Čerpá ze stejných zdrojů jako fenomén v oboru experimentální psychologie Břetislav Kafka, proslulý páter František Ferda, Božena Kamenická nebo vyhledávaný léčitel Paseka.

Bohuslav Větrovský byl obdařen mimořádnými schopnostmi. Jejich prostřednictvím dokáže s velkou přesností diagnostikovat choroby, dokonce ve fázi, kdy se ještě fyzicky neprojevily a najít příčiny jejich vzniku. Jeho spolupráci proto vyhledávají i lékaři, což v našich poměrech rozhodně není běžné. Stává se tak průkopníkem nového přístupu k léčbě, bourá zažité mýty a v praxi dokazuje, jak propojení lékař – léčitel může posouvat hranice terapeutických možností. Říká: „Přestože dnešní zdravotnictví působí víceméně jako velký byznys a většina lékařů se tvrdošíjně drží materialistých přístupů, díkybohu je stále více těch, kteří jsou ochotni tyto hranice překročit a vidět člověka v širších souvislostech.“

Odmala inklinoval k přírodě, rád četl a zkoumal věci mezi nebem a zemí. Postupně v sobě objevoval výjimečné schopnosti. Plně je však začal vnímat a využívat přibližně ve svých pětadvaceti letech. Jistě není náhoda, že v té době potkal i vynikající učitele, kteří mu ukazovali cestu, učili ho znát byliny, pracovat s energií a pomáhali mu pronikat do učení duchovních řádů. Studoval Védy, Mystiku, Budhismus, Kabalu. Tyto učení považuje za podstatu veškerého vědění a neustále z nich čerpá. Učil se, hledal a nacházel, hnán stále čitelnější touhou pomáhat lidem.

Tehdejší rektor Vysoké školy zemědělské v Brně profesor Hruška, nadšen jeho schopnostmi, mu nabídl možnost otevřít vlastní ordinaci v prostorách školy. Bohuslav Větrovský s vděčností této nabídky využil, mohl tak pomáhat více lidem. Brzy se stal vyhledávaným léčitelem. Dokonce se mu dostalo v té době výjimečného „posvěcení“ jeho činnosti vystavením živnostenského listu. Byl tehdy asi jediným člověkem, který do kolonky povolání uváděl poněkud kuriózní kombinaci „poradce přírodní medicíny“. Výsledky jeho práce byly natolik působivé a přesvědčivé, že jej začaly vyhledávat i nejrůznější celebrity – politici, umělci, vědci. Přicházely nabídky ze zahraničí. V devadesátých letech hodně cestoval po světě, léčil a přednášel. Silně na něj zapůsobil zejména pobyt v Číně, dodnes velmi ovlivňuje jeho pohled na svět. Načerpal zde zajímavé podněty pro další práci. V Kanadě byl na pozvání významné rodiny, kde dítko trpělo alergií na světlo(takzvaný vampýrismus). Na základě úspěchu v léčbě mu zajistili přednášku na univerzitě v Torontu.. Z Kanady si přivezl mnoho zajímavých ideí: „Pochopil jsem, že pro fungující systém zdravotnictví je třeba aby lékaři i léčitelé učinili krok vpřed. Lékaři by se měli učit základům přírodní medicíny, aby lépe chápali léčitele a léčitelé by se měli sjednotit a vytvořit kvalitní vzdělávací systém s jednotnou terminologií, aby mohli lépe komunikovat s lékaři.“

V průběhu svého patnáctiletého působení v oboru alternativní medicíny vytvořil spojením několika technik originální diagnostickou metodu. Využívá v ní především hlubokých znalostí energetického systému těla, numerologii, typologii, psychoanalýzu a mnohé další disciplíny. Při léčbě uplatňuje speciální techniku předávání animálního magnetismu. Dále používá psychoterapii a fytoterapii. Je povzbudivé, že k uzdravení pomohl i mnohým pacientům, které technická medicína „odepsala“.

Výrazné jsou také jeho úspěchy v oblasti hypnózy, zejména u postižení psychického a psychosomatického charakteru. Stále zde nachází nové, bezpečnější a účinnější metody práce s podvědomím. Dnes a denně se mu potvrzuje, že stav psychiky je často startérem fyzických potíží, proto v hypnoterapii vidí do budoucna velký potenciál.

Za velmi účinnou prevenci a podporu léčby považuje užívání vhodných potravinových doplňků a bylinných preparátů. Zastává názor, že za současných podmínek strava není schopna tělu poskytnout dostatek potřebných vitamínů a minerálů: „Díky osvětě dnes rapidně vzrůstá zájem o zdravou výživu a potravinové doplňky se stávají samozřejmou součástí života. Bohužel, požadavky kvality splňuje jen velmi málo produktů. Omezenost kvalitní nabídky přiměla Bohuslava Větrovského k sestavení vlastní řady bylinných přípravků podle originálních receptur. Veřejnosti je chce představit v blízké budoucnosti – pokud vše půjde podle plánu, tak v září 2016 na úvodním semináři ke vzdělávacímu cyklu Cesty k poznání duše.

V současné době léčí a přednáší po celém Česku a v zahraničí. Jeho přednášky jsou velmi oblíbené. Jednak proto, že je výborným vypravěčem, ale hlavně proto, že posluchačům přináší vždy nové, i když někdy šokující, podněty k zamyšlení. Ať už se to týká zdraví, duchovních směrů nebo jiných oblastí, otevřeně hovoří o zatajovaných či v médiích záměrně překrucovaných skutečnostech. Říká: „Nemusí být vždy pravda, co nás učí ve školách. Možná je obraz našeho světa trochu jiný, než nám namalovali. Poslouchejte a přemýšlejte.“ Otevírá lidem cestu k poznání a nabádá je chodit po nevyšlapaných stezkách vlastní duše. Ukazuje jim, že obraz našeho bytí, zdraví a duševní pohody má daleko širší rám, než se na první pohled zdá.

Přes všechny úspěchy, kterých Bohuslav Větrovský dosáhl, má k oslovení léčitel výhrady, říká: „Nerad slyším oslovení léčitel. Jsem totiž přesvědčen, že každý člověk má v sobě svého vlastního léčitele. Já mu pouze pomáhám najít problém a radím, co by měl dělat, aby se uzdravil. Ostatní už je na něm. Kdo chce, vyléčí se. Kdo ne, tomu nepomohou žádná kouzla, čáry ani nejdražší léky na světě…“