Edgarovo proroctví

Edgar Cayce

Jméno slavného amerického proroka minulého století, pana Edgara Cayce (1877-1945) je nejspíše většině z nás známé pod pojmem jako “otec celostní medicíny” či jako „spící prorok“. Čím se však tento mág proslavil a co během svého života dokázal, nás může všechny dost překvapit. Jeho schopnosti se začaly projevovat již od dětství, kdy bez potíží promlouval se svým zesnulým dědečkem, stejně jako s dalšími osobami na „druhé straně“. Další zajímavostí je to, že dokázal detailně absorbovat obsah celé knihy tím, že na ní pouze usnul. Stejně jako většina proroků nebylo ani u Edgara Cayceho výjimkou, že se dokázal uvést do takového stavu vědomí, kdy se přímo napojil na univerzální kolektivní vědomí a z něj zcela bděle získával potřebné informace.

Je to velmi podobné tomu, co děláme všichni každou noc, jen s tím rozdílem, že u něj to probíhalo zcela vědomě a řízeně. Pokud si chceme kolektivní vědomí představit více obrazně, jedná se o jakýsi obrovský balík všech údajů a informací o dějích, skutcích, činech, událostech blízké budoucnosti i dávné minulosti dohromady – jakási databanka dění všehomíra. Má to souvislost s absolutní myslí a vědomím Stvořitele i nás ostatních, kteří s ní máme osobní relaci a jsme její malou částí. Pokud si například vybavíme svou vlastní minulost, na kterou si dokážeme poměrně snadno vzpomenout, budoucnost je v podstatě totéž na stejné ose či spirále času, ovšem směrem na druhou stranu – tedy do budoucnosti. Pan Edgar Cayce, měl díky své předchozí karmické minulosti duchovní cestu o něco jednodušší, než my všichni a na „druhé straně“ měl konkrétní pomocné duše, které mu často v jeho tranzu a bloudění s průvodcovstvím a hledáním odpovědí intenzivně pomáhaly.

K jeho nejvíce uznávaným a naprosto úžasným schopnostem ve službě běžným lidem, bylo jeho masové navrhování léčení neznámých nemocí a zejména jejich příčin, kterých provedl na desítky tisíc. Přesněji 14.450 a všechny byly stenograficky psány na papíry, celkem přes 50.000 listů, přičemž jeho přesnost odhadů, se pohybovala kolem 88 %. Dostal se vždy do stavu mysli podobné spánku v hluboké hypnóze, či tranzu a začal naprosto dokonalou lékařskou terminologií tehdejší doby, kterou sám nikdy neznal a nestudoval, předepisovat unikátní způsoby léčby konkrétní osoby a nemoci. Stačila mu fotografie osoby samotné či její jakákoliv osobní věc. Ale nejlepších výsledků dosahoval, pokud osobu poznal osobně. Dokázal využít rezonance energií osob a naladění na stejné frekvence, kterou každá bytost má jedinečnou, stejně tak, jako je daktyloskopický otisk našich dlaní a prstů.

Z další škály činností tohoto velikána vybírám například jeho proroctví, resp. získané informace o Mayských civilizacích, Aztécích, Toltécích, Lemurii, Atlantidě:

Původní obyvatelé byli velmi rozvinuté čisté „božské“ bytosti s plným vědomím a naprostou rovnováhou ducha a těla. Byli vybaveni vyspělou technologií, komunikovali velmi čile nejen s jinými bytostmi na naší planetě, ale též s bytostmi na jiných planetách a planetárních systémech. Měli velmi vysokou úroveň chápání smyslu a účelu života, začali si však svou moc a sílu uvědomovat, a proto začali ztrácet své umění a dovednosti. Mohli žít spokojeně tisíce let, dokázali se sami automaticky léčit.  Oni však začali dobývat části dalších území za pomoci nádherných a čistých krystalů s neuvěřitelnou Sluneční silou, kterou zneužili proti sobě jako zbraně. Ztratili tak své vědomí, začali být egocentričtí, sobečtí, jedna armáda šla proti druhé a své umění, dovednosti a sílu obrátili proti sobě samým. Nastala brutální vláda tyranů, kteří se chtěli sami zachránit krvavými lidskými oběťmi symbolizujícími návrat zpět k duchovním hodnotám a odmítáním pozemského světa. Vytvářeli tak paradoxní veřejná představení, kde doslova pohrdali fyzickým životem i lidským tělem samotným. Staršinové a vůdcové rodu, se rozhodli obětovat předurčené či otrocké lidské bytosti, aby tím získali zpět své schopnosti. Někteří z nich však dobře věděli, že to není správná cesta a s tímto postupem naprosto nesouhlasili. Člověk začal upadat do hmotného světa stále hlouběji.

 

Je naprosto zajímavé, jak se tato předpověď postupně naplňuje a lidstvo nedělá pro svou záchranu zcela nic!