Runové kameny – Švédsko

Při své cestě po Švédském království jsem se zajímal o runové kameny, které mě fascinovaly stejně jako mnohé ostatní lidi. Nápisy vepsané do těla hada, runovým písmem jsou tajemné, ale rozluštitelné. Rozeznáváme trojí runové písmo. Runové kameny lze datovat do dvanáctého století. Mnoho kamenů však pochází z Vikinské éry.