Tělo a jeho dělění

Lidská bytost je pozoruhodný výtvor přírody, je součástí všech světů, které jsou součástí díla Boha Všemohoucího. Takže jsme dílem Boha, který tvoří a řídí vše viditelné i neviditelné. Vše živé i neživé. Vše pozemské i nepozemské. Člověk je zvláštní formou tvoření Boha a je jeho věrným odrazem. Je tvořen třemi základními těly, které zasahují do všech časů a prostorů, které Bůh stvořil a stvoří. Je součástí jeho díla se vším dobrým i špatným co svým konání činil, činí a bude činit.

Fyzické tělo.

Je tělem tvořeným v tomto času a prostoru. Jeho projev je hrubohmotný. Je tvořen hrubohmotnou energií a temnou energií. Tyto dvě energie jsou hybnou silou v našem vnímatelném prostoru a dají se vědecky tedy rozumově doložit. Hmotné tělo se řídí pouze pudy, proto je zvířecím tělem, které je schránkou pro věčnou a nejjemnější substanci, která je za určitých okolností součástí Boha samého. Ta substance je věčná, tvořivá. Lidé jí nazývají Duší. Dá se také říci, že Duše je vězněm v našem těle. Možná se nyní divíte, proč by měla být Duše vězněm v našem těle, když jsme součástí Božího díla. Možná si nyní říkáte kdo je to Bůh a jak se projevuje. Plno z Vás si nyní říká, že píši bláboly, které nemají smysl a vše spojené s Bohem je hloupost živená různými druhy náboženství, které na Zemi jsou a které nic dobrého člověku nepřinesly. Ale i tento váš postoj je tvořivým postojem, protože vyzařujete do prostorů svoji energii a tím ovlivňujete vše kolem sebe i sebe samotné. Prostor se dá přirovnat k mrakodrapu o mnoha patrech, ze kterého se dá sestupovat do nižších pater ale i postupovat do vyšších pater tohoto mrakodrapu. Náš prostor je 49 poschodím tohoto mrakodrapu a naše planeta Země a veškeré galaxie našeho Vesmíru se nachází ve 14 komnatě tvoření. Naše hmotné tělo je smrtelné.

Naše bytost má další dvě těla :

  • astrální tělo
  • duchovní tělo .

O těchto tělech bude samostatné pojednání.